Sisenemine

Teenuste kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID kaardiga

Sisenemisega aktsepteerite VOLIS-se kasutustingimusi


Sisenen ID kaardiga
Sisenemine ID kaardiga
ID-kaardiga sisenemiseks peab Teil olema ID-kaart, arvutil küljes ID-kaardi lugeja ja installeeritud vajalik tarkvara, mis ühendab omavahel eelnimetatud vahendid ja tagab ID kaardi kasutamise erinevates isiku tuvastamist vajavates internetikeskkondades. Arvuti seadistamise kohta leiate infot lehelt „Abiks sisenemisel“. Samuti peate teadma oma ID-kaardi PIN1 koodi.

Teenuste kasutamiseks on vajalik isiku tuvastamine ID kaardiga või mobiiltelefoniga

Sisenemisega aktsepteerite VOLIS-se kasutustingimusi