VOLIS-e tutvustus

Tere tulemast VOLIS-e avalehele.VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohalikku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke e-teenuseid. VOLISt saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba volikogu, valitsuse, komisjonide, jne töökeskkonna kasutuselevõtust, eelnõude menetlemisest ja lõpetades virtuaalse volikoguistungi läbiviimisega. Koosolekute info avalikustatakse soovi korral avalikkusele automaatselt. ID-kaardi või Mobiil-ID autentimisega tagatakse isikute õiguste automaatne tuvastamine. VOLIS-ega saab korraldada rahvahääletusi, mis hõlmavad omavalitsuse elanikkonda, rahvahääletustel hääletamine on VOLIS-ega võimalik koduarvutist ning elektrooniliselt ka valimisjaoskonnas.

VOLIS võimaldab asukohast sõltumata:

- Näidata Interneti vahendusel reaalajas istungisaalis toimuvat koos päevakorra materjalidega;
- Vaadata toimunud koosolekute salvestisi ja lugeda dokumente;
- Algatada ise eelnõusid ja teha omapoolseid ettepanekuid;
- Piirkonna oluliste otsuste kujundamises kaasa rääkida;
- Korraldada turvaliste ID-lahendustega elanikkonna küsitlusi;
- Korraldada rahvahääletust omavalitsuste eelarve üle;
- Luua oma töökeskkonnad volikogudele, erinevatele otsustusgruppide ja kohalike omavalitsuste liikmetele;
- Kasutada komisjonide, töögruppide, jne koosolekute läbiviimisel;
- Osaleda virtuaalselt istungitel;
- Kasutada eelnõudele parandusettepanekute tegemise ja sõnavõttude võimalusi;
- Kuvada saali ekraanidele koosolekute materjale;
- Fikseerida automaatselt hääletustulemused;
- Kirjutada automaatselt istungi protokolli;
- Kasutada spetsiaalselt mobiilsetele seadmetele sobivat disaini.

VOLIS-e arendaja omavalitsustele on AS Andmevara ja teenusepakkuja Andmevara Services OÜ. Tarkvara õiguste esindajaks on Eesti Linnade ja Valdade Liit, kelle koordineerimisel toimub tarkvara üldist hüve tõstvate arenduste juhtimine.

Andmevara Services OÜ kasutajatugi: abi@andmevara.ee, 671 5188.