VOLIS

Välkommen till VOLIS!

VOLIS är ett stödsystem för beslutsmöten och är till för att förenkla för ledamöter i offentliga beslutsmöten som nämnder och fullmäktige. Systemet är ett komplett stödsystem för beslutshantering, från förberedelse, via mötesgenomförandet till efterarbete.

VOLIS har 2 huvudområden:

  • hantering av information till medborgare som transparent kan ta del av diskussioner under själva mötet samt information inför, under och efter beslut. Detta görs både genom att medborgaren kan ta del av dokument och omröstningsresultat samt ta del av själva mötet genom webbTV.
  • offentlig sektors egen administrativa och praktiska hantering av information inför, under och efter beslut. VOLIS ger också möjlighet att rösta på distans och uppfyller svenska lagkrav.

VOLIS-SEs främsta funktioner är:

  • papperslös dokument- och processhantering
  • möjlighet att delta i möten på distans och i andra former
  • eRöstning för röstberättigade med identitetskontroll
  • automatisk protokollhantering
  • hantering av webbTV-sändningar
  • medborgarinsyn, möjlighet till deltagande på distans och transparens

VOLIS har utvecklats av Andmevara Ltd i Estland. Originalversionen var finansierade av EUs Regionala utvecklingsfonder. VOLIS är en öppen programvara!

Aktsiaselts Andmevara support: abi@andmevara.ee, +372 671 5188.