Palun valige asutus
VOLIS-e tutvustus

VOLISe abil saab läbi viia elektroonilisi ja virtuaalseid istungeid ja koosolekuid ning kaasata elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse.

Rahvahääletused ja -küsitlused


  • Elanikud saavad rahvahääletuse ettepanekuid esitada otse VOLISe keskkonnas.
  • Hääletada on võimalik isiklikust seadmest või elektrooniliselt jaoskonnas (sekretär tuvastab isiku dokumendi alusel ning avab isikukoodi põhjal hääletamiseks VOLISe akna).
  • Isiku õigus hääletada tuvastatakse VOLISes pärast sisse logimist registripäringute kaudu vastavalt hääletuse seadistustele, sh arvestatakse nt elukohta või kooli etteantud ajal.
  • VOLISe keskkonda saab sisestada ka paberil antud hääled ning kuvada lõplikku tulemust.
  • Kasutuses on kolm kujundust vastavalt sellele, kas tegu on kaasava eelarve, elanike eelistuste küsitluse või isikuvalimistega (noortevolikogud, komisjonide liikmed, aukodanikud jms).

Istungid ja koosolekud


VOLISe võimalused:

  • elektrooniline hääletamine vastavalt kehtivale seadusele ja KOVi regulatsioonidele
  • osalemine nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt (sekretär sisestab istungi ajal füüsiliste osalejate andmed)
  • automaatne protokollimine, sh kohalolijate, päevakorrapunktide, sõnavõttude ja hääletustulemuste kellaajaline registreerimine
  • päevakorrapunktidega seotud eelnõude ja materjalide menetlemine, parandusettepanekute esitamine
  • avaliku videoülekande edastamine

Istungite päevakord, hääletustulemused, protokoll, ülekanne ja seotud õigusaktid on VOLISes kättesaadavad nii reaalajas kui ka tagantjärele. Päevakorra ja õigusaktidega saab tutvuda ning parandusettepanekuid esitada juba enne istungi toimumist.

VOLISele on kehtestatud ISKE turbeastmed ning infosüsteem on auditeeritud Rahandusministeeriumi tellimusel 2017-2018.
VOLISe omanik ELVL arendab ja uuendab infosüsteemi, võttes arvesse kohalike omavalitsuste vajadusi. Teenuse pakkuja on Novian Eesti OÜ.

Novian Eesti OÜ kasutajatugi: abi@novian.ee, 671 5188
Eesti Linnade ja Valdade Liit: info@elvl.ee, 604 3001